top of page
  • Foto van schrijvertony'sMelody

kill baby, kill..The Royals and religious elites have infected Humanity like a scavenger-wasp laying it eggs into the host's body.


The traitors to men, the traitors to Love and humanity, the traitors to God and us, His children.


The Deceiver/ Decepticon among us.


They are killing our souls with their Deceit and denial of a Creator/ God. They are killing our Souls with the promotion of killing babies by Planned Parenthood.


They, the crypto-jews and other freemason Sodomites are literally killing Humans on a mass scale.


And it's all Tranny-male whores. Like they had in the Godless and degenerate Babylonian kingdom. All sodomites.


All Godless fuel/ food for the devil/ sheitan.


And the woman truly do have less thinking power. The most turn their attention and shoulders away and give it to " free country, free choice" at best, the worst are fully unaware they accepted a baphomet/ satanic religion and promote Doom over themselves and everybody around them.


Complete and full retard: a woman promoting the killing of unborn babies.


The Inhumanity is too much, it's the philosophy of the devil/ Evil.Margaret Sanger Interview

PLANNED PARENTHOOD

Gepubliceerd op 9 dec. 2012 ChloeXlover


Planned Parenthood Abortionist: "Pay Attention to Who's In the Room" to Deal With Infants Born Alive

Gepubliceerd op 29 mrt. 2017 The Center for Medical Progress


Bill Gates Surprised by Eugenics Question

Gepubliceerd op 7 mrt. 2013 The Alex Jones Channel


India Kicks Out Bill & Melinda Gates Foundation - 8:53

Gepubliceerd op 9 feb. 2017 corbettreportIn realtie tot het goddeloze Vaticaan die baby-killers behangt met accolade's, subsidies en prijzen. The human stain.


De Goddelozen worden geeerd door het vaticaan.

Moordenaars van onschuldig leven worden geeerd door het vaticaan.

Slachters van de zwaksten en stemloze worden geeerd door het vaticaan.


Het Vaticaan is Goddeloos en eert baby-moordenaars.


Heikel punt: Lilianne Ploumen, PvdA, is initiatiefneemster van een internationaal fonds om financiële tekorten van abortusorganisaties in ontwikkelingslanden te compenseren. Ze kreeg hiervoor op 8 januari de Machiavelliprijs toegekend. De kerkprovincie heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan de toekenning van de hoge pauselijke onderscheiding, kennelijk om lastige vragen te voorkomen, want de katholieke kerk staat bekend als fel tegenstander van abortus.


Het Vaticaan is Goddeloos en eert goddeloze communisten. Hoeveel bewijs wil je nog zien totdat jijzelf erkent.


De katholieke kerk is goddeloos.


Oproep aan bisschoppen: spreek over onderscheiding aan abortuspromoter Ploumen


Eveneens inspireerde mevrouw Ploumen in 2010 de verstoring van de openbare eredienst in het kader van de ‘hostie-rel’, ten gunste van vermeende rechten van actieve homoseksuelen om de H. Communie te mogen ontvangen.


Zij nam zelf aan het ‘protest’ deel, hoewel dit volgens het Wetboek van Strafvordering als een misdrijf geldt


Wij verzoeken u onze verontrusting over de thans ontstane situatie aan de H. Vader over te brengen. Wellicht kan Rome de situatie nog repareren, bijvoorbeeld door de toekenning terug te draaien. Ook zouden wij van uw zijde graag een standpuntbepaling over de toekenning van de kerkelijke onderscheiding ontvangen. Het publieke getuigenis van de Kerk is door de gang van zaken immers ernstig gecompromitteerd.


Met vriendelijke groet,

Frans van Winden, voorzitter van Stichting Recht Zonder Onderscheid

CreatorGODDELOZE HOEREN

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nasha

bottom of page