top of page
  • Foto van schrijvertony'sMelody

Practice makes pro'sDad's Army - Big Guns

'Always somebody ready to interfere'(Dutch) We've got this, hold my beer(s).

Mans en garde via TPO

Mans En Garde: de meidagen van 1940 (3)

11 mei 1940

Dit is een repost van de bange TPO-meidagen in 2013.


In het noorden rukte op 11 mei de versterkte 15.000 man tellende Duitse 1e cavaleriedivisie verder op richting de Afsluitdijk. Er werd gevochten rond de parabruggenhoofden in en rond Rotterdam. Ook met her en der verdwaalde of geïsoleerde groepjes parachutisten. De Duitse luchtlandingstroepen in het gebied rond Den Haag waren veelal in het defensief gedrongen na van de drie veroverde vliegvelden verdreven te zijn door Nederlandse eenheden.


Op 11 mei kwamen in de ochtend de eerste Duitse granaten neer op de voorpoststellingen van de Grebbeberg.


Opmars Noord-Nederland

De vijf grensbataljons gingen zo goed en zo kwaad mogelijk verder met hun vertragingsacties tegen de 15.000 man tellende Duitse 1e cavaleriedivisie die langs drie routes optrok richting Afsluitdijk.


Dat de acties van grensbataljons niet alleen bestonden uit bruggen opblazen of vernielen (236+ aan het noordfront) en maken dat je wegkwam, blijkt bijvoorbeeld uit een nimh-beeldbank.defensie foto van soldaat G. Blankenstein. De tekst meldt dat Blankenstein en de rest van zijn 4.7 cm Böhler-pag stuksbemanning aan het 16e Grensbataljon waren toegevoegd.


De vermelding: ‘Bijzonderheden: G. Blankenstein sneuvelde te Dieren op 10 mei 1940.’ – is kort en zakelijk, maar spreekt boekdelen.


Meer over het verloop van de strijd in het noorden bij go2war2.nl


Opmars Midden- en Zuid-Nederland

Laat op de 10e mei hadden eenheden van het SS Standarte Der Führer regiment Wageningen bereikt, een stad in het voorgebied van de Grebbelinie. Deze linie vóór de Vesting Holland was pas in februari 1940 door generaal Winkelman aangewezen als een hoofdverdedigingslinie.


De hiervoor geplande Hollandse waterige wapens, de inundaties, werden niet allemaal op tijd uitgevoerd. Het bleef deels een ‘droge’ stelling bestaande uit veldversterkingen afgewisseld met (kleine) betonnen bunkers. Nog erger was dat het landschapsschoon niet mocht worden aangetast zodat er nauwelijks schootsvelden vrij waren gekapt. Ook waren er weinig prikkeldraadversperringen aangebracht.

Daar waar inundatie ontbrak waren wel voorposten ingericht. Hierin lagen circa 400 man met alleen vier oude stukken 6 Veld als zware ondersteuningswapens.


Op 11 mei vielen de drie bataljons van het SS regiment na een inleidende artilleriebeschieting de voorposten aan. Deze verloren door het artillerievuur hun veldtelefoonverbindingen, en hun enige radioverbinding kreeg een lege batterij, waar geen reserve voor was.


Onze eigen artillerie beantwoordde het Duitse artillerievuur, maar kon niet veel uitrichten. Het Duitse artillerievuur was op het verbreken van de verbindingen na ook niet bijzonder effectief. De aanvallen van de SS bataljons waren dit wel. In de loop van de dag werden de Nederlandse voorposten na meer of minder strijd ingenomen.


Hierbij executeerden de SS Nederlandse krijgsgevangenen of gebruikten ze als schild. Van hogerhand werd bevel gegeven tot een nachtelijke tegenaanval om de verloren voorposten (deels) op de Duitsers te heroveren, maar van deze plannen kwam weinig terecht.


Meer verslagen bij Grebbeberg.nl


Gepubliceerd op 16 apr. 2018 Martin Brodel

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nasha

bottom of page